Általános Szerződési Feltételek

Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) a Pole Pole Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által forgalmazott termékek Interneten keresztül történő megvásárlására vonatkozó általános feltételeket határozzák meg.

Cégünk neve és székhelye:

Pole Pole Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Magyarország, 2921 Komárom Hóvirág u. 10

Cégünk adószáma: 13701938-2-11

Cégünk cégjegyzékszáma: 11-09-016320

Cégünk adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-83994/2015

 

Az ÁSZF-ben a felek elnevezése:

Eladó: Eladó vagy Pole Pole Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban Pole Pole Kft.).

Vevő: a termék megvásárlója vagy a szolgáltatások igénybe vevője.

 

Általános tudnivalók, regisztráció:

A Pole Pole Kft.-nél történő vásárlásnak nem feltétele a Vevő regisztrációja.

Lehetőség van azonban regisztrálni, ha például egy esetleges következő vásárlásnál nem akarjuk az összes adatot újra beírni.

 

A szerződés létrejötte

A webáruházban való böngészéssel értelemszerűen még nem jön létre szerződés. Amennyiben azonban terméket rendelt és a webáruháztól visszaigazolást kap, az a webáruház és Ön között létrejött írásos szerződésnek minősül.

 

Szállítási feltételek

A www.polepole.hu weboldalon megtalálható termékek szállítási határideje a megrendelőlap elküldésétől számított 1 hét. Amennyiben a termék raktáron van, ez az időtartam ennél rövidebb (1-2 nap). Amennyiben a termék nincs raktáron és a gyártó nem tud rövid időn belül terméket biztosítani, a szállítási határidő hosszabblehet, mint 1 hét. Ilyen esetben a vevőt a rendelés visszaigazolást követően a lehető leghamarabb tájékoztatjuk a vállalható szállítási határidőről.

 

Árak, fizetési mód, fizetés

Az Eladó az árak megváltoztatásának jogát fenntartja. Az eladó általi árváltoztatás előtt megrendelt és még le nem szállított terméket Vevő a megrendelőlap elküldése időpontjában hatályos árakon vásárolhatja meg. A megrendelés elfogadásáról Vevő az általa megadott e-mail címre visszaigazolást kap. A www.polepole.hu weboldalon található honlapon megjelenő árak minden esetben tartalmazzák az általános forgalmi adót, de nem tartalmazzák a termék kiszállításának költségeit. A honlapon megvásárolható termékek kiszállítási költségét a Jó tudni/Szállítás menüpont alatt találja. A fizetési módok az előre utalás és az utánvét. Utóbbinál az ellenértéket a kiszállítást végző cég képviselőjének kell kifizetnie. Az utánvétnek a kiszállítást végző cég által történő pénzkezelés díja miatt többlet költsége van. Ennek mértékét szintén a Jó tudni/Szállítás menüpont alatt találja.

 

Jótállás (garancia) és a szavatosság

A www.polepole.hu weboldalon megrendelt termékekre vonatkozóan az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban, a 151/2003. (IX. 22.) korm. rendeletben, a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben és a 72/2005. (IV. 21.) korm. rendeletben foglaltak az irányadók. Jótállás csak tartós használati cikkekre vonatkozik. A vevőnek azonban jogában áll reklamálni, ha hibás a termék. Ilyen esetben haladéktalanul jelezze kifogását webáruházunk felé e-mailben vagy telefonon, elérhetőségi adatainkat IDE KLIKKELVE tekintheti meg. A reklamációt a bejelentést követően a lehető legrövidebb időtartamon belül, a gyártót is bevonva kivizsgáljuk. A szavatosság időtartama 6 (hat) hónap. Szavatossági igény érvényesítésére 2 (két) év áll a vevő rendelkezésére. Szavatossági igény estén a vevő kérheti a termék javítását, cseréjét, vagy a vételár csökkentését. A nem rendeltetésszerű használatból eredő hibák esetén a szavatossági igény nem érvényesíthető.

 

A felelősség korlátozása

A Pole Pole Kft. nem vállal felelősséget a www.polepole.hu weboldal üzemeltetésével vagy használatával kapcsolatban keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért, beleértve a számítógépes vírusok vagy ún. "spam"-ek által okozott károkat is. Tovább, a Pole Pole Kft. semmilyen módon nem felelős az alábbiakban felsorolt körülményekért, tényekért ( bármilyen okból is jelentkeznek, ill. következtek azok be):

az Interneten küldött és/vagy fogadott, nem az Eladótól származó bármilyen adat;

bármilyen működési hiba az Internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap akadálytalan működését és a vásárlást;

a kommunikációs vonal bármely vételi eszközében bekövetkező bármilyen meghibásodás; · bármilyen adatvesztés;

bármely, a folyamatban alkalmazott szoftver nem megfelelő működése;

bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei a szolgáltató hálózatban.

 

A termék visszaszolgáltatása

A Vevő a szerződéstől indoklás nélkül elállhat az áru átvételétől számított 8 (nyolc) napon belül. A Vevő a vásárlástól való elállási jogát a meghatározott határidőn belül az Eladóhoz eljuttatott írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Elállás esetén a Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A Vevő elállási jogával nem élhet, ha a vásárolt termék eredeti csomagolását felbontotta. A fentieknek megfelelő, jogszerű elállás esetén az Eladó a kifizetett vételárat legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríti a Vevőnek, amennyiben az áru visszaszolgáltatásra került.

 

A személyes adatok védelme

A Pole Pole Kft. az üzleti tevékenysége során tudomására jutott személyes és üzleti adatokat szigorúan bizalmasan kezeli. A Pole Pole Kft. az általa kezelt adatokat kizárólag a megrendelések teljesítése érdekében, üzleti tevékenysége körében használja fel. Adatokat harmadik személy részére nem továbbít és nem szolgáltat ki a jogosult írásbeli hozzájárulása nélkül. Az adatkezelés, adatfeldolgozás során maradéktalanul betartja

a 2011. évi CXII. törvényt az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

és a tevékenysége során pedig

a 2001. évi CVIII. törvényt az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

Eladó szintén maradéktalanul betartja a következő jogszabályok vonatkozó részeit:

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról

2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól.

 

. A megrendelő ügyféltől az alábbi adatokat kéri a Pole Pole Kft. az adás-vétel megvalósulása, a megrendelés visszaigazolása és a szállítás lebonyolíthatósága érdekében:

név,

e-mail cím,

telefonszám,

születési dátum,

számlázási cím és

szállítási cím.

Az adatokat a megrendelt termék kiszállítását követően 6 (hat) hónapig tárolja a rendszer az esetleges reklamáció kivizsgálhatósága illetve a szavatossági igény érvényesíthetősége érdekében.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 68. § (6) bekezdése alapján a Pole Pole Kft. " webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelése. " megnevezésű adatkezelését NAIH-83994/2015 adatkezelés nyilvántartási számmal nyilvántartásba vette.

 

Kapcsolat, Jogorvoslat

Az Eladó adatait teljes körűen megtalálja az "Elérhetőség" oldalon. Ha a vásárló úgy érzi, hogy az adatkezelő megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, a 2011. évi CXII.  törvény szerint járhat el.

Egyéb feltételek

A jelen Általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekre, valamint a Felek jogviszonyára a Polgári Törvénykönyv, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény és a  a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, valamint a mindenkori Fogyasztóvédelmi rendelkezések az irányadók.


Top